VISI DAN MISI

 

VISI

- Sekretariat MPM adalah komited ke arah amalan pergigian yang professional, selamat, berkualiti dan beretika.

_____________________________________________________________________

 

MISI

- Mengawal dan memastikan hanya pengamal pergigian yang layak sahaja dibenarkan mengamal di Malaysia dengan memiliki sijil perakuan amalan yang sah.

 

Tarikh Kemaskini: 21 Mac 2012


Majlis Pergigian Malaysia (MPM) :: Malaysian Dental Council (MDC)

http://mdc.moh.gov.my/bm/modules/mastop_publish/?tac=Visi_dan_Misi