Peta Laman

 

Laman Utama

 

Mengenai MPM

* Visi dan Misi

* Fungsi

* Keahlian MPM

* Carta Organisasi Pentadbiran

* Perundangan/Akta

* Piagam Pelanggan

* Pencapaian Piagam Pelangan

 

Penerbitan

* Kod Etika Profesional dan Apendiks 1

* Garis Panduan Yang Diterbitkan oleh MPM

* Buletin MPM

Laporan Tahunan MPM

 

Pendaftaran

* Kelulusan Yang Diiktiraf

* Kelulusan Yang Tidak Diiktiraf

* Pendaftaran MPM

* Khidmat Wajib

* Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan (APC)

* Sijil Perakuan Pengamalan Sementara (TPC)

* Pembangunan Profesional Secara Berterusan (CPD)

* Pengamal Pergigian Yang Aktif

* Syarat Kelayakan Minimum

* Kompetensi Graduan Ijazah Asas Pergigian

 

Statistik

* Transaksi Emel

* Transaksi Perkhidmatan Online

* Statistik Tahunan MPM

 

Hubungi Kami

* Hubungi Kami

* Aduan Ke Atas Pengamal Pergigian

 

Soalan Lazim

* Soalan Lazim (laman dalam proses penyelenggaraan)

 

 

Tarikh Kemaskini: 24 Julai 2014


Majlis Pergigian Malaysia (MPM) :: Malaysian Dental Council (MDC)

http://mdc.moh.gov.my/bm/modules/mastop_publish/?tac=Peta_Laman