PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

 

 

 

Nota: Pengiraan pencapaian piagam pelanggan dilaksanakan dua kali setahun

 

Tarikh Kemaskini: 19 Januari 2021


Majlis Pergigian Malaysia (MPM) :: Malaysian Dental Council (MDC)

http://mdc.moh.gov.my/bm/modules/mastop_publish/?tac=Pencapaian_Piagam