MAKLUMAT TERKINI

 

1. BULETIN MAJLIS PERGIGIAN MALAYSIA JANUARI - JUN 2020

Buletin Januari - Jun 2020 telah dimuat naik ke dalam laman web.

Maklumat Lanjut

 

 

2. MELANJUTKAN PELAJARAN DALAM BIDANG PERGIGIAN

Sekiranya ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang pergigian, sila semak senarai kelulusan yang diiktiraf oleh MPM; Schedule 2 of the Dental Act.

 

 

3. PENDAFTARAN PENGAMAL PERGIGIAN

Sila hubungi MPM untuk mendapatkan temujanji bagi proses pendafttaran.

 

 

4. SEMAKAN MAKLUMAT PENDAFTARAN DI DPIMS

i) Pengamal pergigian digalakkan untuk menyemak butiran pendaftaran mereka dalam DPIMS.

ii) Mohon memaklumkan MPM melalui “kotak mesej” dalam DPIMS selepas menyemak butiran pendaftaran.

 


Majlis Pergigian Malaysia (MPM) :: Malaysian Dental Council (MDC)

http://mdc.moh.gov.my/bm/modules/mastop_publish/?tac=Maklumat_Terkini