DENTAL PRACTITIONERS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (DPIMS)

 

1. DPIMS adalah sistem yang dibangunkan untuk kegunaan pengamal pergigian. UserID dan kata laluan untuk mengakses sistem akan diberikan kepada pengamal pergigian yang berdaftar.

2. Sila layari DPIMS dengan menggunakan Internet Explorer versi 8.0 dan ke atas.

 

Risalah DPIMS

 

Perkhidmatan Yang Disediakan

1. Permohonan online Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan (SPPT)

2. Permohonan untuk:

- Sijil Berkelakukan Baik

- Salinan Sijil Pendaftaran

- Penterjemahan Bahagsa Inggeris bagi Sijil Pendaftaran dan SPPT

3. Muat turun Borang Pendaftaran dan Permohonan SPPT

4. Carian Pengamal Pergigian

 

Pembayaran Secara Online

Pembayaran Secara Online boleh dilaksanakan melalui perkhidmatan myBayar yang disediakan di Portal myGovernment.

Risalah myBayar

 

Jenis Pembayaran

1. Kad Kredit

2. Debit Terus

 

Carta Alir Pemprosesan Permohonan Baru SPPT Kerajaan / Lokum / Swasta

 

Manual Pengguna DPIMS

1.Pendaftaran UserID

2.Permohonan SPPT

3.Permohonan Pengemaskinian SPPT Semasa

 

Manual Pengguna Pembayaran Secara Online (myBayar)

1.Pendaftaran UserID dan Pembayaran Secara Online

2.Bagi pengguna sedia ada, sekiranya bil tidak dipaparkan di dalam myBayar

 

URL myBayar: https://mybayar.gov.my/

 

Tarikh Kemaskini: 27 Disember 2018


Majlis Pergigian Malaysia (MPM) :: Malaysian Dental Council (MDC)

http://mdc.moh.gov.my/bm/modules/mastop_publish/?tac=DPIMS